Youtube-Kansai


 
 ศาลเจ้าเทพอินาริ Fushimi Inari Shrine เทพอินาริตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์

 
 วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple)

 
 ล่องเรือชมใบไม้เปลื่ยนสีที่ อาราชิยาม่า arashiyama 

 
 Mino Falls นำ้ตกที่สวยงามมากยามใบไม้เปลี่ยนสี

 
 เที่ยว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกัง kaiyukan aquarium ชมปลาฉลามวาฬ

 
 Kobe Port Tower หอคอยแห่งโกเบ

 
 วัดโทไดจิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา

 
 สวนป่าไผ่ – Arashiyama Bamboo Groves

 
 Rinku Premium Outlet

 
 ตลาด Kuromon Ichiba Market 

 
 วัดคินคะคุจิหรือวัดทอง

 
 ปราสาทฮิเมจิ – Himeji Castle เป็น 1ใน 3 ปราสาทที่งดงามทีสุดในญี่ปุ่น

Powered by MakeWebEasy.com