Youtube-Kansai


 
 ศาลเจ้าเทพอินาริ Fushimi Inari Shrine เทพอินาริตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์
 
 วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple)
 
 ล่องเรือชมใบไม้เปลื่ยนสีที่ อาราชิยาม่า arashiyama 
 
 Mino Falls นำ้ตกที่สวยงามมากยามใบไม้เปลี่ยนสี
 
 เที่ยว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกัง kaiyukan aquarium ชมปลาฉลามวาฬ
 
 Kobe Port Tower หอคอยแห่งโกเบ
 
 วัดโทไดจิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา
 
 สวนป่าไผ่ – Arashiyama Bamboo Groves
 
 Rinku Premium Outlet
 
 ตลาด Kuromon Ichiba Market 
 
 วัดคินคะคุจิหรือวัดทอง
 
 ปราสาทฮิเมจิ – Himeji Castle เป็น 1ใน 3 ปราสาทที่งดงามทีสุดในญี่ปุ่น
Powered by MakeWebEasy.com