Usuzan Ropeway

 Usuzan Ropeway   Mount Usu  เป็นภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นสี่ครั้งในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา การปะทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เป็นภูเขาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ จากเหตุการ์ณแผ่นดินไหวระหว่างปี 1944-1945 จากลาวาที่ปะทขึ้นุและไหลมารวมกันบนหน้าเขาทำให้เกิดจุดสูงสุดของยอดเขาขึ้นมาใหม่ มีความสูง 398 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya บนเกาะฮอกไกโด เช่นเดียวกับภูเขา Usu ที่อยู่ติดกัน  บริเวณใกล้ๆ จะมีรูปปั้นของ Masao Mimatsu พนักงานไปรษณีย์ที่คอยเฝ้าสังเกตุการ์ณและจดบันทึก ในช่วง การก่อตัวของภูเขา Showa Shinzan ซึ่งบันทึกข้อมูลของเขามีคุณค่าต่อการศึกษามาก

 

Powered by MakeWebEasy.com