Tsurugaoka Hachimangu Shrine

ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง

ศาลเจ้า "สึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง"  เป็นศาลเจ้าสำคัญแห่งหนึ่งในเมืองคะมะกุระ จังหวัดคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่แรกเริ่มศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1606 ใกล้ชายหาด เพื่อถวายแด่พระจักรพรรดิ ต่อมา มินะโมะโตะ โยะริโตะโมะ ผู้เป็นต้นตระกูลโชกุนแห่งคะมะกุระ ได้ย้ายศาลเจ้ามาตั้งที่ตำแหน่ง ณ ปัจจุบันนี้เมื่อปี พ.ศ. 1734 และได้อัญเชิญ ฮาจิมัง เทพเจ้าแห่งสงคราม มาประดิษฐานที่ศาลเจ้าเพื่อให้เป็นเทพคุ้มครองตระกูลสืบต่อไป
 ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง

ในบริเวณศาลเจ้า "สึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง" แห่งนี้มีอาคารที่ตั้งแท่นบูชาอยู่จำนวนหนึ่ง ที่มีความสำคัญที่สุดคือ แท่นบูชาเล็กที่ตั้งอยู่ด้านล่างสุดของเนินที่ตั้งศาลเจ้า และแท่นบูชาใหญ่ที่ตั้งอยู่เหนือขึ้นไป 61 ขั้นบันได อาคารแท่นบูชาใหญ่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1828 โดยโทคุงาวะ อิเอนาริ โชกุนคนที่ 11 แห่งตระกูลโทคุงาวะ

ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง

 

 

ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง

 

                           ศาลเจ้า"สึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง" แห่งนี้ครั้งหนึ่งยังเคยเป็นสถานที่ฝึกสอน "ยาบุซาเมะ" หรือการยิงธนูจากบนหลังม้า 

 

ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง

 

                            ถังเหล้าสาเกจำนวนมากที่่นำมาถวายแก่ "เทพเจ้าแห่งสงคราม" ตามความเชื่อ

Real Time Update Click

Powered by MakeWebEasy.com