Tokyo Skytree

 โตเกียวสกายทรี Tokyo Skytree หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo Tower) เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

 ในปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ความสูง 634 เมตร ที่มาของการกำหนดความสูงไว้ที่ 634 เมตร เนื่องจากในยุคเอโดะ พื้นที่กรุงโตเกียว จังหวัดคะนะกะวะและจังหวัดไซตะมะในปัจจุบันเรียกว่า มุซะชิ (ญี่ปุ่น: 武蔵-634-Musashi) มุ (六) แทนเลขหก (6) ซะ (三) แทนเลขสาม ชิ (四) แทนเลขสี่

 


Powered by MakeWebEasy.com