TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ICY SNOWY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TR14

อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ

Share

Share

  1. กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง TR868 00:45 + 1 - 08:50
  2. สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต - Dinner บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ออนเซ็นธรรมชาติ
  3. ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ
  4. เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า - เมืองคามาคุระ - วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ - อิออนมอลล์
  5. สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง TR869 10:00 - 15:00

Powered by MakeWebEasy.com