การชำระเงิน
image
1. ราคาขายระบุเป็นเงินเยน คิดเป็นเรทเงินไทย ณ.วันเสนอราคา (อ้างอิงเรทธนาคาร) โอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น **
image
2. มัดจำ 30% กำหนดชำระแจ้งในใบเสนอราคา
image
3. ส่วนที่เหลือ 70% ชำระก่อนการเดินทางล่วงหน้า 15 วัน
image
4. การชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระทั้งหมดเต็มจำนวน ​ณ วันออกตั๋ว
Powered by MakeWebEasy.com