Historical Village

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโด  ตั้งอยู่ในสวนป่าโนะโปโร ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งฮอกไกโด
โดยการย้ายสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ซึ่งบอกเล่าถึงเศรษฐกิจการค้า วิถีชีวิต วัฒนธรรมของฮอกไกโดในช่วงบุกเบิกผ่านยุคสมัยทั้ง 3 คือยุคเมจิ ไทโช โชวะ จากหลากหลายพื้นที่มาสร้างใหม่และบูรณะซ่อมแซมเก็บรักษาไว้
แบ่งพื้นที่หมู่บ้านเป็น 4 โซนคือตัวเมือง หมู่บ้านเกษตร หมู่บ้านภูเขา หมู่บ้านประมง โดยจำลองภูมิทัศน์จากยุคสมัยนั้นด้วย ดังนั้นเพียงก้าวเข้าไปแค่ก้าวเดียวก็สามารถสัมผัสความรู้สึกของการอยู่ในฮอกไกโดเมื่อกว่า 100 ปีก่อนได้
แนะนำให้เที่ยวชมในฤดูร้อนด้วยรถรางเลื่อนเทียมม้า และในฤดูหนาวด้วยเลื่อนสกีเทียมม้า
มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการประดิษฐ์เครื่องเล่นสมัยโบราณ งานฝีมือจากฟางและอื่นๆ เป็นครั้งคราว

ทำให้สามารถได้รับประสบการณ์ขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมในสมัยยุคบุกเบิกได้
เฉพาะในฤดูหนาวมีการจัดกิจกรรม`ประสบการณ์การใช้ชีวิตในฤดูหนาว` ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ความยากลำบากของการใช้ชีวิตใน

ค่าใช้จ่าย: 830 เยน (ช่วงฤดูหนาว 680 เยน)

เวลาเปิด-ปิด: 9:00-17:00 (เดือนตุลาคม – เมษายน เปิดถึง 16:30)

วันปิดทำการ: ทุกวันจันทร์ในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน (หรือวันอังคาร หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ)


Powered by MakeWebEasy.com