GUNMA

กุมมะเป็นจังหวัดบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเขตคันโต โดยบริเวณส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขาในส่วนเหนือ และบริเวณส่วนใต้เป็นที่ราบซึ่งประชากรส่วนมากจะอาศัยอยู่ ทิศใต้ของกุมมะติดต่อกับจังหวัดไซตะมะ รูปร่างของแผนที่เขตแดนกุมมะถูกเรียกว่ามีลักษณะเหมือน นกกระสากางปีกบิน

Takaragawa Onsen

  Yubatake Onsen

Karuizawa Outlet

GALA Yuzawa

Yuzawa Kogen


Powered by MakeWebEasy.com