GUNMA

กุมมะเป็นจังหวัดบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเขตคันโต โดยบริเวณส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขาในส่วนเหนือ และบริเวณส่วนใต้เป็นที่ราบซึ่งประชากรส่วนมากจะอาศัยอยู่ ทิศใต้ของกุมมะติดต่อกับจังหวัดไซตะมะ รูปร่างของแผนที่เขตแดนกุมมะถูกเรียกว่ามีลักษณะเหมือน นกกระสากางปีกบิน
Takaragawa Onsen
  Yubatake Onsen
Karuizawa Outlet
GALA Yuzawa
Yuzawa Kogen

Powered by MakeWebEasy.com