วัดโทไดจิ 清水寺, Todaiji อาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองนาราด้วย วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ 752 โดยถือเป็นวัดที่มีอำนาจปกครองวัดพุทธทั้งหมดในญี่ปุ่น และมีอิทธิพลสูงมากจนกระทั่งรัฐบาลจำต้องย้ายเมืองหลวงจากนาราไปตั้งที่นากาโอกะในปี 784 เพื่อทอนอิทธิพลของคณะสงฆ์ในการก้าวก่ายกิจการของภาครัฐ

อารามหลักของวัดโทไดจิ ซึ่งก็คืออารามไดบุทสึเด็น (พระอารามหลวง) ซึ่งได้ชื่อเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงแม้ว่าพระอารามที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการบูรณะในปี 1692 จะมีขนาดเพียงสองในสามของขนาดพระอารามเดิมก็ตาม อาคารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานหนึ่งในพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น นั่นก็คือ ไดบุทสึ (Daibutsu) พระพุทธปางขัดสมาธิเพชร ความสูง 15 เมตร ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์สองพระองค์

ค่าบัตรเข้าชม เฉพาะวิหารหลัก 500 เยน (ผู้ใหญ่)/ 300 เยน (เด็ก), วิหารหลักและพิพิธภัณฑ์ 800 เยน (ผู้ใหญ่)/ 400 เยน (เด็ก)

ทางเข้าวัดมีสินค้าวางขายมากมายรวมทั้งอาหารของน้องกวางด้วย

 

  

Powered by MakeWebEasy.com