Great Buddha Of Kamakura

พระใหญ่ (Daibutsu)

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซึ่งเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น รองจากพระใหญ่ที่วัดโทไดจิเมืองนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นตั้งอยู่ที่วัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่ได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลง ทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่ โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่แต่อย่างใด คามาคุระ (Kamakura) เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว มาเที่ยวได้ง่ายๆ ห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ในวันหยุดจึงเป็นสถานที่นิยมมาขอพรพระของชวาญี่ปุ่น

Powered by MakeWebEasy.com