Shirakawago

shirakawago หมู่บ้านชิรากาวะโกะ 

นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยอง์การยูเนสโกในปี 1995 จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ คือบ้านโบราณทรงกัสโชซุคุริ (Gassho-Zukuri) หรือทรงมือพนม ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี  โดยหลังคาของบ้านแต่ละหลังจะมีลักษณะลาดเอียงถึง 60 องศาความยาวประมาณ 18 เมตร และกว้าง 10 เมตรโ ดยทำจากต้นหญ้า ดินเหนียว ความหนาประมาณ 1 เมตรและจะมีการเปลี่ยนหลังคาทุก 25-30 ปีสาเหตุที่ทำทรงหลังคาให้ลาดเอียงก็เพื่อให้หิมะในฤดูหนาวนั้นไม่เกาะค้างที่หลังคาเป็นเวลานาน เนื่องจาก Gassho-zukuri มุงหลังคาด้วยจาก จึงทำให้ติดไฟง่าย ดังนั้นจึงมีข้อห้ามการสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่ในหมู่บ้าน นอกจากนี้ เนื่องจากยังมีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ จึงห้ามเข้าไปในพื้นที่บ้าน สวน หรือทุ่งนาโดยไม่ได้รับอนุญาติ ที่หมู่บ้านนี้ไม่มีรั้วหรือสิ่งบ่งบอกอาณาเขต ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเยี่ยมชม

 

Powered by MakeWebEasy.com