Blue Pond

Blue Pond สระสีฟ้านี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไปแล้วครั้งหนึ่ง น้ำส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็น Blue Pond ในทุกวันนี้ โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธิบายถึงที่มาของสีฟ้าของน้ำได้แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน้ำซึ่งสะท้อนให้เห็นความยาวคลื่นที่สั้นกว่าของแสงสีฟ้า

 


 


 

เดินจากที่จอดรถผ่านป่าไม้เล็กๆประมาณ 5-10 นาที ก็จะถึงตัวสระสีฟ้าที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวันและมุมที่คุณมอง สีฟ้าใสของน้ำจะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดที่ส่องลงมา เมื่อสุดทางบ่อที่ไม่กว้างใหญ่นักก็จะพบร่องรอยจุดเชื่อมต่อกับเขื่อนชิโรกาเนะที่อยู่ติดกัน ภาพของสระสีฟ้าจะเปลี่ยนไปตามฤดูต่างๆโดยสามารถเข้าชมได้ทุกฤดูและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมความงามแสนอัศจรรย์ของที่แห่งนี้ การเดินทางมาเที่ยวชม Blue Pond จึงสามารถมาได้โดยรถยนต์ส่วนตัวและรถบัสเท่านั้น 
Powered by MakeWebEasy.com